(Q)
kvakeři
čeští

„Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty?“ (George Fox)

Pokorní, mírní, milosrdní, spravedliví, zbožní a upřímní lidé se najdou v každém náboženství; a až smrt sejme masky, navzájem se poznají, přestože rozdílné barvy, ke kterým se hlásí zde na zemi, z nich dělají cizince." (William Penn)

aktuálně
Stezka míru Praha (koncept projektu)

Pacifista musí též vědět, že není míru bez svobody. (Přemysl Pitter)

...uvědomuji si, že se lze dovolat – za prvé se lidé mohou okamžitě obrátit na svého stvořitele, za druhé sami na sebe. (Henry David Thoreau)

Inspirováni podobnými projekty v Evropě (viz www.discoverpeace.eu) a díky získání grantu nadace Alfreda Badera, připravují čeští kvakeři Stezku míru vedoucí po Praze. Stezka vyzdvihne asi patnáct míst v metropoli spjatých s životem a činností lidí, kteří vedeni úctou k životu nenásilně hájili život a kvalitu života proti svévoli, strachu a lhostejnosti. Výsledkem projektu budou webové stránky v češtině a angličtině a brožura mapující asi patnáct míst v Praze. Každé místo bude spojeno s jednou či více osobnostmi či s významnou událostí. Na webových stránkách bude adresa místa a údaje, jak se k nim dopravit MHD, na kole či pěšky. Každé místo připomene krátký medailon s možnými dalšími odkazy. Po dohodě s pražským magistrátem či jinými vlastníky pozemků máme v plánu vyznačit konkrétní místa s odkazy na webové stránky projektu.

Jaká jsou hlediska výběru? Prvním kritériem je odkaz naděje dané osobnosti či události. Jde nám o to vybrat asi patnáct míst spojených s nenásilnou, odvážnou a mírotvornou činností lidí. Nenásilí neznamená posvěcení každodennosti ve jménu pasivity a poslušnosti, ale aktivní činnost, která vychází z nároku vlastní důstojnosti a hájí svobodu a kvalitu života vlastního a života druhých. V tomto smyslu podle Přemysla Pittera „není míru bez svobody“. (Jedním z cílů projektu je v českém kontextu propůjčit konkrétnější náplň spojením jako „nenásilný vzdor“, „boj za mír“ či „stezka míru“.)

Druhým kritériem výběru je vyváženost: na stezce míru budou zastoupeny ženy a muži různých vyznání a národností, osobnosti nejrůznějších povolání, známější i méně známé, těsněji či volněji spjaté s hlavním městem. Co se týče období působnosti těchto osobností, není výběr omezen, byť zřejmě dvacáté století převáží. Činnost těchto lidí pak vyústila v některé klíčové události, které chce stezka rovněž zohlednit.

Další kritéria výběru míst jsou praktická a estetická. Stezka míru by měla fungovat jako naučná stezka svého druhu a mělo by být možné ji projít pěšky za jeden den.

Jaký je proces výběru míst? Do konce ledna 2017 žádáme veřejnost o nominaci možných míst spojených s osobnostmi či událostmi na formuláři https://goo.gl/forms/uykJnJevdXPvT0Fu2, otázky a podněty naproti tomu zasílejte na email stezkamiru@gmail.com. Volbu místa spjatého s osobnosti či s událostí je třeba zdůvodnit jedním nebo dvěma odstavci, které shrnou v čem a jak konkrétně jsou daná osobnosti či místo spjaty s nenásilným úsilím o mír a svobodu. Z širšího výběru pak během února a března na základě diskuzí s historiky a veřejností přikročíme ke finálnímu určení míst, osobností a událostí a následně k postupné materiálové realizaci projektu.

Žijme dobrodružně!

 

Nominujte na webovém formuláři https://goo.gl/forms/uykJnJevdXPvT0Fu2

Otázky a podněty a posílejte na adresu: stezkamiru@gmail.com

 

Za české kvakery,

Arne Springorum (arnespring@gmail.com )

Ondřej Skovajsa (oskovajsa@gmail.com)

Pavel Marušinec (pavel.marusinec@freemail.hu)

***

Nikdy však nesmíme zapomenout, že něco v lidské povaze reaguje na dobro, že člověk není úplně zkažený. Řečeno v teologických pojmech: nikdy z něj zcela nezmizí podoba Boží. Takže lidé, kteří věří tomuto hnutí, věří v nenásilí a náš zápas na Jihu, také věří, že i z toho nejhoršího zastánce segregace se může stát zastánce integrace. Někdy je těžké věřit, že toto hnutí hlásá právě toto a pevně věří, že lidská povaha je schopna změny, a to je klíčová zásada filosofie studentského hnutí a filosofie nenásilí. (Martin Luther King jr.)

***

Kdo je Alfred Bader? Alfred Bader se narodil v roce 1924 ve Vídni a před nacismem (jeho otec byl židovského původu) se jako čtnáctiletý chlapec zachránil díky Kindertransportu do Londýna, kde dva roky žil ve kvakerské rodině. Později se Bader stal uznávaným chemikem a spoluzaložil firmu Sigma Chemical Corporation. Alfred Bader žije v Milwaukee ve státě Wisconsin, řadu let podporuje studijní a vzdělávací projekty mimo jiné i v České republice.

pražské shromáždění

Kde: Kateřinská 21, Praha 2 (u náměstí I. P. Pavlova), Zvonit na zvonek "HE Consulting, Q"

Kdy: Každá neděle od 10:00 obvykle do cca 14:00 (včetně společného oběda - dones, kolik sníš). Liché neděle v měsíci obvykle bez odpoledního programu cca do 12:00

10. - 12. února proběhne setkání Brně, setkání v Praze nebude. Bližší informace u kontaktní osoby.

Kontaktní osoba: Pavel Marušinec, e-mail: pavel.marusinec@freemail.hu (čeština - English - magyar - polski - Esperanto)

                                                              telefon: +420 728 700 867

Kromě toho se scházíme na stejném místě k řízené meditaci Experiments with Light (v češtině)

Kdy: každý čtvrtek (doporučujeme ověřit u kontaktní osoby níže) 17:30-19:00

Kontaktní osoba: Roman Branberger, e-mail: romanbra@volny.cz (čeština - English), telefon: 603 430 430

Pravidelně se scházejí jen kvakerská shromáždění v Praze a v Dobřanech, ale lidé spjati s českým kvakerstvím žijí i jinde po České republice. Dotazem u kontaktní osoby můžete zkusit zjistit, jestli se kvakeři nenacházejí někde ve vaší blízkosti.

Číslo účtu: 2801082172/2010 pro platby v CZK, 2701082183/2010 pro platby v EUR

.

dobřanské shromáždění
Místo setkání: Obec unitářů Plzeň, Tomanova 3, Plzeň - Bory

Datum a čas: neděle, začínáme v 9.30 a konec po společném obědě


Termíny v roce 2017:   15.1. - 19.2. - 19.3. - 16.4. - 21.5. - 18.6. - (přes prázdniny pauza) - 18.9. - 16.10. - 20.11.  

Kontakt: Kristýna Matějková

         E-mail: kristiana.pet@centrum.cz

Možnost přespat v Dobřanech (15 min od Plzně).
quakers international

Quaker speak - spousta krátkých videí na téma kvakerství

Friends World Committee for Consultation - organizace, která sdružuje většinu světových kvakerů

Friends United Meeting - konzervativní kvakeři v USA
 
Friends General Conference - liberální kvakeři v USA
 
Evangelical Friends International - evangelikální kvakeři
 
Quaker page - spousta kvakerské literatury v angličtině
 
Friends Journal - americký kvakerský časopis s možností stažení některých článků
 
Woodbrooke - kvakerské studijní centrum
 
 

loginP. Marušinec, M. Mašek ©2014-2016

x
Login
Jméno:
Heslo: